Ние СЪТВОРЯВАМЕ съдба си, като създаваме начини за външна изява на вътрешния си живот.
Нашите победи и битки, докато се въздигаме или слизаме по Пътя, са твърде специални. Това, което ги прави така необикновени, е фактът, че осъзнаваме трансформацията, която настъпва.
Ние сме свидетели на невероятните процеси на израстване!
Сигурни симптоми, че вървите по пътя на трансформация и най-висша мъдрост:

1 – Съзнателно търсите методи на себеусъвършенстване, които ви носят усещане за по-голяма цялост.

2 – Интересувате се от методи, които ви дадат възможност да помагате и на други хора.

3 – Все повече осъзнавате хората извън непосредствения си семеен и социален кръг.

4 – Често откривате, че по-лесно общувате с хора, свързани с вас чрез сходни идеи и вярвания, отколкото чрез прости биологични и социални връзки.

5 – Откривате, че все повече сте привлечени от Любовта и все по-малко от желанието. Или най-малкото установявате, че между двете има определен конфликт и се опитвате да ги хармонизирате. Това води до преориентация на сексуалните ви отношения.

Стигате до прозрението, че удовлетворяването на едно желание, не носи трайна радост.

6 – Откривате, че ставате все по-безпристрастни, необвързани и непредубедени.

7 – Търсите по-висши цели за използване на жизнената си енергия. Служенето се превръща в много важен фактор в живота ви, който ви носи удовлетворение и хармония.

8 – Егото е балансирано и ни служи, а не ние на него.

Ако откривате някои от тези симптоми в себе си, значи сте на верния път.
Пътят към една цялостна личност!

Don`t copy text!