„Монада” е термин използван за първи път от Питагор и означава „най-малката градивна частица на Духа”.

Родовата Монада представлява уникален ген, чрез който сме в състояние да осъществим връзка с миналото и бъдещето на рода си в настоящето.

Родовата Монада пък указва персоналното ДНК на индивида, произтичащо от колективно несъзнавано, на което сме носители. Чрез нея ние не само сме в състояние да осъществим осъзната връзка с предците си, но и да се свържем с личната сила, предназначена за нас с помощта, на която да открием своята посока, своя верен път.

Чрез родовите монади всеки от нас има възможността да разбере себе си, както никога досега. Да излекува и обикне себе си, да се почувства силен, да придобие мъдрост, и в крайна сметка да излъчи в пълна степен Светлината на Божественото си Аз.

Don`t copy text!