„Ако не сте готови да се промените и не сте готови да се откажете от някои неща, ще трябва да преминете през изживявания, които ще бъдат не дотам радостни. Всички вие имате определени неща, от които може да не искате да се откажете. Възможно е това да се окаже проблем, тъй като всеки от вас има своя област, в която здраво се е вкопчил и не я пуска. И все пак всеки от вас е дошъл да направи нещо тук, да се заеме със своите пътувания и с това, което душата ви копнее да изживее. Сякаш имате недовършена работа тук. При много от вас булото е било плътно затворено, за да не избягате, за да не кажете: „Какво правя пак тук? Изчезвам!“

Тези от вас, които разбират по-висшите светове, доста пъти са били много самотни на тази планета. В момента тук има милиони като вас, които образуват една огромна група за подкрепа. Започвате да се откривате и да се срещате и започвате да преплитате своето съзнание – една фина копринена нишка с нишките на друго съзнание. Ще видите как с огромни усилия се ражда нещо много красиво, тъй като това е част от плана и вие сте задействани да правите определени неща.“

„Вестителите на зората“ Барбара Марчиняк

Don`t copy text!