„Приключването на кармата през годините, в които живеем сега се изразява точно в това. Нещата, които са чакали да се случат стотици и хиляди години в най-различни аспекти, добре прикрити в съзнанието ни, забравени и приличащи на комплекси, страхове, ярост, злоба, завист, зло, каквато и да е крайност, пристрастеност, магии, проклятия, да престанат на стоят пространството. Да влязат отново в реално време. Да потърсят случване и ние да им отреагираме по нов начин. Първичният план на Бога трябва да се реализира. Той е чакал свободната ни воля да се наиграе като разюздан кон, бесен и волен, отчаян и размирен… Но винаги идва една точка в развитието на една енергийна причина, на тази кармична причина, когато следствието може да се прекрати, преобърне, трансформира. За целта е нужна лична връзка с висшия Аз. Бъдете себе си! Спасението е отвътре. Така, както грехът е бил отвътре. Много хора смятат, че е достатъчно да имаш добри намерения. Не е. Има четири зависимости, които определеят кармичния закон:
правиш добро – получаваш добро
правиш добро – получаваш зло
правиш зло – получаваш зло
правиш зло – получаваш добро
Определящо е не какво правим, а какви са следствията му, какво повлича това в два плана – близък и далечен. Затова правилното е да кажем не ПРАВЕТЕ ДОБРО, а ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ ДОБРИ ПОСЛЕДИЦИ. Кой може да го прецени? Ние го живеем. От прераждане в прераждане. Само въпрос на осъзнаване е. Само въпрос на философия. Гледай натам, където се вижда и ще разбереш повече, отколкото натам, където не схващаш никаква зависимост и ти изглежда хаос. Новото, което иде, е ново отношение към старата кармична зависимост.“

Чрез Снежана Стефанова Анаженсида
„Нумерологични кодове на съдбата“

Don`t copy text!