„Има хора, които се опитват да живеят по нов начин, с ново мислене, без план, без схема, без финансова стабилност, без сигурността на трудов договор, без да знаят какво ще се случи утре и къде ще бъдат другата седмица. Те се пускат по Потока на Живота, следват знаците, интуицията си, следват сърцето си и шепота на душата си и се озовават на невероятни места, запознават се с уникални хора – сродни души, разбират че не са сами и че има още много като тях и успяват някакси да живеят малко по-различно. Малко по-свободно, малко по-разчупено, малко по-несигурно и вълнуващо. Или поне се опитват …“

Чрез Стефи Божилова

Don`t copy text!