Когато се родим вдишваме, а когато умрем, издишваме.
Интервалът между тези две дишания съдържа целия ваш жизнен опит тук, на Земята. Дъхът съдържа цялата ни жизнена сила.
На Санскрит думата за жизнена сила е Прана. Дълбокото дишане оказва непосредствено въздействие върху нервната система. Регулирането на дишането играе огромна роля за това дали можем да останем спокойни, здрави и уравновесени.
Дишате ли? 🙂

Don`t copy text!