„Ако не се занимавате с онова, с което наистина трябва да се занимавате, ще ви става все по-трудно и по-трудно да изкарвате от едната заплата до другата. Ако не вярвате, че можете да си изкарвате прехраната като работите нещо, което е в хармония със собствената ви душа и с Новия световен ред на Майката Земя, значи имате за изчистване някакви дълбоки негативни вярвания, които ви пречат да еволюирате и да осъществите истинското си предназначение на Земята. Ако вие не предприемете стъпки да изчистите тези вярвания сега, Майката Земя може да ги изчисти вместо вас, като предизвика външни събития, които да ви принудят да се справите с проблемите си. Това е любящо „сритване по задника“, което да ви накара да поемете в правилната посока. Ако сте готови да изчистите емоционалните си проблеми и да приключите с отричанията сега, може да няма нужда да преживявате външни катастрофални събития. Външните разрушения са нужни само тогава, когато продължавате да пренебрегвате вътрешните си послания.“

Сал Ракели, „Живот на предела“

Don`t copy text!