Числата на дома

Числата на вашата улица, къща, апартамент влияят върху всекидневието ви. Вибрацията на всяко число има собствена красота. Числото на вашата къща апартамент е точно това , от което имате нужда. Не е случайно да живеете точно там. Всичко това е част от житейски уроци, които ви насочват към съдбата ви и към изпълнението на вашето предназначение в живота.
Редуцирайте двуцифрените и трицифрените числа, като събирате отделните цифри, докато се получи едноцифрено число! Например №57 се редуцира така: 5+7=12 (пак се получава двуцифрено число) и след това 1+2=3 Редуцираното число на Вашето жилище или улица с №57 е 3.

Числото 1 (улица, къща, апартамент)
• Честност
• Висока активност
• Индивидуализъм
• Водачество
• Смелост
• Независимост

Числото 2 (улица, къща, апартамент)
• Толерантност
• Топлота
• Такт
• Приемане
• Хармония
• Внимание към подробностите

Числото 3 (улица, къща, апартамент)
• Оптимизъм
• Отвореност
• Щастие
• Лъчезарност
• Деца
• Приятелство
• Успех
• Връзка с Всемира

Числото 4 (улица, къща, апартамент)
• Ред
• Дисциплина
• Практичност
• Пестеливост
• Работливост
• Усет към другия

Числото 5 (улица, къща, апартамент)
• Личен магнетизъм
• Поемане на риск
• Общителност
• Движение
• Равновесие
• Добротворство

Числото 6 (улица,къща, апартамент)
• Красота и творчество
• Създаване на гнездо
• Отговорност
• Разнообразие
• Любов и секс
• Пътешественик

Числото 7 (улица, къща, апартамент)
• Вътрешен живот
• Съзерцание
• Анализ
• Перфекционизъм
• Лично пространство
• Учение и изследване

Числото 8 (улица, къща, апартамент)
• Ангажимент
• Бизнес
• Управление на пари
• Материален просперитет
• Правилни съждения
• Постижения
• Отговорност

Числото 9 (улица, къща, апартамент)
• Интелект и логика
• Пълнота
• Победа
• Добро състояние
• Филантропия
Числото на улицата влияе върху всички хора, живеещи на този номер, а числото на дома оказва въздействие само върху неговите обитатели.

Чрез Елена Иванова

Don`t copy text!