Да изгубиш страх от заплахите на случайността

Да изгубиш страх от заплахите на случайността

Основна грижа, на нашето време е предотвратяването и осигуряването срещу евентуалностите на съдбата. Системите за осигуряване варират от застраховката, до соци­ализма и имат една-единствена цел – чрез ВЪНШНИ мерки да попречат на намесата на съдбата или да я...