Тази нумерологична величина се изчислява много лесно и се нарича Число на Предизвикателството или това са повтарящите се изпитания, заложени в трите имена по акт за раждане.

Най-лесно за изчисляване е числото на Предизвикателството, тъй като това е просто общия брой на буквите в името по акт за раждане. По този начин сумирате буквите от 3-те си имена по акт за раждане, при което се получава двуцифрено число. Редуцирате го до единично число от 1 до 9 като сумирате двете числа и това е крайния резултат – вашето число на ПредизвикателствотоИнтерпретира се като черта на характера, но такава, която може да се превърне в слабост или в пречка за постигане на успех. Числото на Предизвикателството е просто един от „цветовете“ в цялата палитра от характеристики.

Като знаете това число, вие можете да разберете как даден човек реагира под натиск или в състояние на стрес. Ако е уморен, гладен или се чувства заплашен от нещо, той може да прояви някои от качествата, предвидени от числото на Предизвикателството.

Изключително важно е да запомните, че влиянието на числото на Предизвикателството

се проявява по три основни начина:

 неутрален или уравновесен;

 силно изразен или агресивен;

 слабо изразен или пасивен.

Предизвикателство 1

Агресивно чрез арогантност, Уравновесено чрез независимост и Пасивно чрез плахост.

В уравновесеното си положение Предизвикателство 1 предвижда решителен характер или поне самочувствието, че решението е в полза на личността и й е интересно. Но когато наистина човек не иска да вземе участие в нещо, могат да се проявят противоположни качества индиферентност или саркастична незаинтересованост.

Когато независимостта им изглежда застрашена, тези хора могат да проявят агресивните черти самомнителност, арогантност, егоцентризъм или незачитане. Възможно е да са свадливи, когато чувстват, че другите получават повече от тях, ако се чувстват изоставени или пренебрегнати. Други две възможни черти са перфекционизмът и импулсивността. Те са критични към себе си и към другите и не са особено склонни да прощават. Научават се да уравновесяват самоувереността и стремежа си за водачеството, без да са прекалено догматични или безчувствени.

От друга страна, ако попаднат в пасивната страна на Предизвикателство 1, те могат да бъдат мързеливи, немотивирани или дори плахи. Това ще се случи, ако в крайните сборове няма по-силни числа, като единици или осмици.

Ако имат деветнадесет букви (Кармичното Предизвикателство 19) в името си, възможно е да са имали предишен живот, в който да са страдали от това, че са били прекалено изложени на преценката на обществото. Например идеите им (вероятно като писатели) може прекалено да са изпреварили времето си, което да е довело до безчестие или дори смърт. Хората с 19 букви се нуждаят от похвали и насърчение към оригиналност. Кармичното число 19 също може да означава минал живот, в който властта е била използвана за лични облаги.

Предизвикателство 2

Агресивно чрез зависимост (прекалена всеотдайност), Уравновесено чрез сътрудничество и Пасивно чрез нетактичност.

Тези хора са чувствителни и са склонни да възприемат всички неща лично. Плачат много като бебета и могат често да се чувстват неразположени или депримирани. Вместо да помолят направо за това, което искат, те се опитват да манипулират (без това да означава, че са нечестни).

С Предизвикателство 2 те обикновено се интересуват от това, което правят другите, и лесно се влияят от чужди мнения, инсинуации и действия. Ако тези хора са по принцип срамежливи или скромни, Предизвикателството става дори още по-силно, като ги прави нерешителни или самотни.

В агресивната страна на Предизвикателство 2 (която в този случай всъщност усилва присъщата за числото 2 пасивност) те могат да се „загубят“ сред подробностите или силно да страдат, когато разберат, че са допуснали грешка. Възможно е да имат много страхове, които им пречат да постигнат целите си.

От друга страна, ако имат по-агресивен характер, Предизвикателство 2 е изразено пасивно и предвижда изпитание на тактичността, скромността и другарството.

Предизвикателство 3

Агресивно чрез екстравагантност, Уравновесено чрез оптимизъм и Пасивно чрез леност.

Тези хора са умни и изобретателни многознайници със сложен характер. Ако не са по природа тихи и срамежливи, те ще разказват всичко, което им се е случило през деня, ще са гальовни и ще демонстрират привързаност. Ако обаче не получат достатъчно внимание, могат да станат раздразнителни и избухливи. Каквото и да правят, с всяко свое действие те изразяват себе си.

Предизвикателство 3 ще ги научи да не си губят времето в празни приказки или в безцелни фантасмагории.

В агресивната страна на Предизвикателство 3 хората се проявяват като суетни и понякога затворени, но никога подли (въпреки че жените са склонни да поклюкарстват).

В пасивната му страна те са лениви, обичат да си угаждат и нямат склонност да се съобразяват със строги правила. Общуването с другите, а не работата, е техен приоритет. Обикновено не са прилежни и не разтребват след себе си. Възможностите им за съсредоточаване не са големи и бързо им минава, ако някое тяхно желание не бъде удовлетворено. Трябва да се научат да боравят с пари и в никакъв случай да не купуват на кредит. Нуждаят се от много любов и нежност. Необходимо е да култивират практичност у себе си.

Предизвикателство 4 

Агресивно чрез безкомпромисност, Уравновесено чрез здрав разум и Пасивно чрез липса на дисциплинираност.

Тези хора действат с нагласата, че животът трябва до известна степен да се контролира или управлява. Те се учат от собствения си опит и не обичат някой да се намесва в плановете им. Може да проявяват склонност към инат и са твърдо решени да успеят в това, което са започнали. Предизвикателство 4 ги подлага на изпитанието да научат кога да бъдат настоятелни и кога отстъпчиви.

Ако изглеждат практични по природа, агресивната страна на Предизвикателство 4 може да означава, че те са прекалено загрижени да доказват себе си. Винаги са заети и продуктивни. Възможно е да са прекалено сериозни и да не могат да открият смешното в себе си или в различните ситуации. Могат да са прекалено загрижени да спестяват и да не поемат рискове. Изключителната предпазливост или страхът от промени са две твърде възможни предизвикателства за тях. Криворазбраната лоялност или прекаленото чувство за отговорност могат да предизвикат неприятности.

От друга страна, ако по характер са по-безотговорни, пасивната страна на Предизвикателство 4 ги научава да ценят изпълняването на поетите обещания и добре свършената работа.

Ако буквите в името са 13 (Кармично Предизвикателство 13), тези личности могат да се сблъскат с необикновени и необясними събития, които променят живота им или към добро, или към лошо. Възможно е да имат изключително опасни преживявания или физически недъзи.

Предизвикателство 5

Агресивно чрез безотговорност, Уравновесено чрез адаптивност и Пасивно чрез инертност.

Това Предизвикателство предрича краен характер. От една страна, Предизвикателство 5 определя радикален, любопитен и склонен към експерименти темперамент. От друга страна, то може да означава, че хората са прекалено предпазливи, сковани, упорити и че почти им липсват финес и чар. Личностите с това число могат да бъдат предразполагащи или не, според съответното си желание.

В агресивната страна на Предизвикателство 5 се предвижда вероятност за злоупотреба с алкохол, наркотици и секс или дори бягство от дома. Този тип поведение е особено характерен, ако името се състои от 14 букви (Кармично Предизвикателство 14). Значението на Кармата е, че в някой минал живот тази душа или е била изключително безразсъдна и безнравствена, или е била изключително ограничена по отношение на личната й свобода (например ако човекът е живял в манастир).

Ако са прекалено плахи, пасивната страна на Предизвикателство 5 означава, че се нуждаят от насърчаване да експериментират и изследват. Мудността и недовършването на задачите са характерни при Предизвикателство 5, тъй като интересите на тези хора варират твърде силно.

Предизвикателство 6

Агресивно чрез контрол, Уравновесено чрез отговорност и Пасивно чрез пасивност.

Тъй като акцентът тук е върху службата и отговорността, Предизвикателството се състои в това хората да се научат как да се разграничават от нуждите на другите. Те се интересуват винаги от своята среда и от това, какво казват, какво искат или в какво вярват другите.

В агресивната страна на Предизвикателство 6 тези личности могат да се стремят да доставят удоволствие на хората толкова много, че ще се чувстват задължени да побъбрят малко с цяла група, за да снемат създалото се в нея напрежение.

Хората с Предизвикателство 6 могат или да са много привързани към семейството си, или да са много отчуждени от него понякога и двете неща едновременно. Това ще им създаде пречки. Те трябва да научат къде започват техните граници, какви са потребностите им и какъв е техният път.

В пасивната страна на Предизвикателство 6 хората могат да се страхуват от рискове, свързани с евентуални физически болки. Трябва да бъдат насърчавани да напускат зоната на своя комфорт, без обаче да бъдат карани да бързат. Те се вълнуват, когато не знаят какво се очаква от тях, и са нещастни, когато не могат да се справят навреме. Нуждаят се от много обич и подкрепа.

Предизвикателство 7

Агресивно чрез цинизъм, Уравновесено чрез проницателност и вяра и Пасивно чрез самота.

Когато тези хора са уравновесени, те са умни и изобретателни. Вероятно ексцентрични, те могат да са очарователни събеседници. Ако по природа са много интелигентни и умни, Предизвикателство 7 може да значи, че са прекалено сериозни или се страхуват да не ги уличат в грешки.

В пасивната си страна това предизвикателство води до изолация.

В агресивната си страна то прави хората мрачни, саркастични или перфекционисти. Възможно е да се чувстват застрашени, ако им се струва, че непрекъснато ги проверяват те не отговарят на преки въпроси с преки отговори.

В пасивната си страна това предизвикателство води до изолация. Ако са по-общителни, пасивното влияние разкрива липса на внимание към подробностите и проблем с довеждането на работата докрай. Ако са склонни да се вълнуват по природа, могат да станат още по-неуверени, че нещата ще се оправят.

Ако името има 16 букви (Кармично Предизвикателство 16), може би са били изоставени или пренебрегнати в някой минал живот; възможно е да претърпят и много загуби през този си живот (особено несподелена любов). Патологичното недоверие, свръхчувствителността, ревността или потайността могат да повлияят отрицателно на характера в този случай.

Предизвикателство 8

Агресивно чрез господство, Уравновесено чрез власт и Пасивно чрез неефективност.

Предизвикателство 8 предвижда огромна сила и потенциал за постигане на успех. По принцип това предизвикателство учи хората да бъдат честни, продуктивни, постоянни и да реализират своя потенциал.

Агресивната му страна по отношение на силата предвижда контрол, настъпателност и стремеж към господство. Тези хора трябва да се научат как да се разбират с другите.

В пасивното си положение Предизвикателство 8 предвижда слабост, колебливост и съмнение в себе си. Възможно е трудно да изразяват гнева си.

В уравновесеното си положение Предизвикателство 8 предвижда силно чувство за отговорност, но когато е развито до крайна степен, то действа объркващо. Такива хора искат да бъдат винаги прави и обичат да откриват факти в подкрепа на мненията си. Притежават отлично умение да откриват слабите места на другите. Понякога надменни, в краен случай те могат да бъдат дори жестоки.

В преследването на целите си тези личности могат до известна степен да пренебрегнат чувствата и нуждите на другите. Възможно е да се концентрират прекалено много върху материалните придобивки и обществения статус и да не обръщат внимание на простите неща от живота. Склонни са по-скоро към консерватизъм, отколкото към радикалност. В по-късния си живот те могат да имат много сериозни финансови или служебни неприятности поради твърдоглавието си и липсата на правилно планиране.

Предизвикателство 9

Агресивно чрез осъдителност, Уравновесено чрез толерантност и Пасивно чрез липса на концентрираност и чувство за граници.

Вероятно най-големият проблем и в същото време дарбата, предвидени от това предизвикателство, са гъвкавостта и великодушието, понякога доведени до крайност. Тези хора обикновено не знаят какво ще правят днес, но се концентрират върху потребностите, които светът ще изпитва след десет години. Те притежават цялостната представа, но им липсва око за подробностите.

Невероятно открити, честни, обичливи и разговорливи в най-добрия случай, в най-лошия те могат да са затворени, апатични, непроницаеми и отчуждени. Те се учат как да откриват възможности в най-тежки ситуации и доброто във всички хора, макар че агресивната страна на Предизвикателство 9 може да означава фанатични позиции или обидчивост в пълна противоположност на значението на числото 9. Склонни са да бъдат или винаги „за“, или винаги „против“. Оказват мощно влияние на околните. Ако са в лошо настроение, всеки, който е наблизо, се чувства смразен.

В пасивното положение на Предизвикателството хората могат да са много непостоянни, депресирани или мрачни.

През живота си те ще се срещат с всякакви личности и така ще развиват толерантността си към разнообразни типове поведение или житейски ценности. Ако са родени в голямо охолство или пък в мизерия, те ще имат възможността да се научат как да се освобождават от материалните си желания. Предизвикателство 9 често ги учи как да удовлетворяват потребностите си.

Съществува определена възможност такива хора да вегетират пред телевизора, ако не бъдат насочени към по-плодотворни дейности. Със сигурност трябва да бъдат предпазвани от употреба на алкохол или наркотици, тъй като са много впечатлителни и имат непоносимост към влияещи на мозъка препарати.

~Съни Ламброзо

Може да ви заинтересуват и други статии за Нумерология на името

Don`t copy text!