Първо действие: СЪБУЖДАНЕ!
Когато сте се родили в този живот, това е било ново събуждане след редица минали въплъщения – сънища на реалността. От момента на появяването ви в света сте притежавали чудни способности. Умеели сте да чувате шепота на утринните звезди, да виждате аурата, да говорите с животните и птиците. Целият свят е бил за вас чудна феерия от искряща енергия и вие сте били вълшебник – можели сте да я управлявате.
Но поддавайки се на влиянието на околните, отново сте потънали в сън. Сънуващите постоянно и целенасочено са фиксирали вниманието ви само върху физическия аспект на реалността. Вследствие на това сте изгубили всичките си магически способности.
Не ви ли се струва, че животът ви минава като на сън, където не вие управлявате реалността, а тя вас?
Дошло е времето да си върнете предишната сила.

Второ действие:РАЗКЪСВАНЕ НА ПЕЛЕНАТА НА СЪНЯ.
ОСЪЗНАЙТЕ, ЧЕ ЖИВОТА ВИ Е ИГРА, КОЯТО СА ВИ НАТРАПИЛИ.
Когато спите, вие се намирате във властта на обстоятелствата, защото разумът ви дреме и безропотно приема всичко както е, сякаш така и трябва да бъде. Наяве става горе-долу същото. Струва ви се, че реалността съществува независимо от вас и вие не сте в състояние да й повлияете. Почти сте се примирили със съдбата си – с комбинацията от способности по рождение и условията на средата, в която се налага да живеете. Остава ви само да плувате по течението на съдбата, като от време на време правите слаби опити да заявите правата си.
Нима нищо не може да се промени?
И още как!
И вие ще го направите.
До този момент сте осъзнавали реалността така, както са ви учили да го правите. Сега я осъзнайте като сън. Единствено в осъзнатия сън вие сте способни истински да контролирате ситуацията. На сцената всеки има своята роля и всеки по някакъв начин взаимодейства с вас: нещо очаква, натрапва ви, моли или изисква, помага ви или ви пречи, обича ви или ви мрази.
Наблюдавайте тази игра осъзнато, отстрани и тогава сам ще разберете всичко.

Трето действие: ДЕТЕ НА БОГА.
Във всекиго от нас има частица от Бога. Управлявайки реалността със силата на своето намерение, вие изпълнявате Неговата воля. Вашето намерение е намерението на Бога.

Как можете да се съмнявате, че то ще бъде изпълнено?

На всяко живо същество Бог е предоставил свобода и власт да формира своята реалност, колкото му позволява осъзнатостта. Практически всички живи същества не използват намерението осъзнато и целенасочено. Намирайки се в несъзнателен сън, те сякаш смътно искат нещо, без да разбират докрай какво именно. Намерението се получава размазано, неясно, инстинктивно.
В този смисъл човекът не се е издигнал много над животните. Матрицата (махалата) са успели не само да отнемат на хората осведомеността за техните способности, но и да извратят смисъла на самия живот, като са подменили служенето на Бога с поклонението пред Него. А всъщност целта на живота, както и самото служене на Бога се състои в сътворяване – съвместно творение с Него.

Четвърто действие: РАЖДАНЕ НА ЗВЕЗДА.
За да постигнете ИСТИНСКИ УСПЕХ, е необходимо да спрете да следвате общоприетите стандарти и да тръгнете по свой път. Който е излязъл от общия строй, създава нов еталон на успеха. Махалата (матрицата) не търпят индивидуалност, виждат ИЗГРЯВАЩА ЗВЕЗДА и нищо друго не им остава, освен да я направят свой фаворит.
На човек през целия му живот се мъчат да му внушат, че не е съвършен, че успехът, богатството и славата са само за избрани. Махалата не отричат, че всеки може да постигне успех, но грижливо крият факта, че всеки човек притежава УНИКАЛНИ СПОСОБНОСТИ и качества.
Няма смисъл да играете чужда игра, където правилата не сте определили вие. С каквото и да се занимавате, винаги се стремете да започнете СВОЯ ИГРА. В това е ТАЙНАТА на успеха.

Източник: www.zeland-book.ru

Още от Вадим Зеланд:ТУК 

Don`t copy text!