Всяко явление може да бъде разгледано като числов алгоритъм, което дава възможност на числата да бъдат част от всяко проявление и да обогатяват неговото съдържание с математическа гледна точка. Всяко съзнание изгражда индивидуално информационно поле и затова изобилието при всички полета е безкрайно.Всяко поле съдържа информация, която е уникална спрямо различното време/пространство.Тази информация е изградена от съзнателно или подсъзнателно изградена приоритетна система. Всяка числова стойност има много значения.Ако знаем повече от тях ще може по-лесно да разберем какво показват числата в информационното ни поле, защото благодарение на универсалното им значение , числата лесно могат да бъдат тълкувани и разгадани.Комбинациите на числата са безкрайно много затова можем да започнем изучаването им като научим значенията на едноцифрените стойности и ги прилагаме като тълкуваме в ежедневието комбинации от значения на едноцифрени стойности обединявайки ги в по-сложни съчетания. Арабската числова система е изградена от 10 символа, които са средство за показване на количество и образуват всички числови възможности разгледани като количество.Всяко число има определена сила, която не е изразена само чрез символ, който показва количеството и.

Тази сила е част от енергийна система получена от отношението на нещата във вселената и принципите в природата чиито проявление е тази относителност.Независимо от символите и знаците, с които се описва числовото количество винаги е заложена прогресията от едноцифрени стойности: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Значението на числата и техните геометрични образувания са една гледна точка от нашето съществуване и това, че имат свойството да описват всяка друга гледна точка им дава още повече функционалност.Знанието, вниманието или разбирането ни за тях ни позволява да сътворяваме повече техни вселенски приложения и проявления и по този начин да бъдем полезни за всички. Можем да обръщаме внимание на всяко число, което има възможност да бъде част от личното ни информационно поле или е естествена част от него и така да обогатяваме знанието си за нещата при всяко проявление в живота.Числата съдържат вибрация и значение, които могат да ни помогнат в намирането на отговори на всеки въпрос.По този начин желанията ни определят какви ще са числата от нашето информационно поле и ако ги тълкуваме съзнателно, ще ни насочват към всяко наше желание или проявена воля.В случай, че живеем живота си подсъзнателно, числата отново ще бъдат определени от подсъзнателни принципи, с които се е съгласило нашето съзнание и отново могат да ни помогнат за постигане на по-голяма яснота и прецизност във вселенските процеси, от които сме част. Понякога имаме съмнения за някои избори и числата имат свойството да ни помагат в това да знаем дали дадено наше действие е синхронизирано и реализирано в подходящия за цялата вселена момент.Интуицията може да бъде разгледана и като съзнателно или подсъзнателно усвояване на информация чрез числови гледни точки.Интуитивно ние можем да определяме кое значение на числата е най-активно в различните проявления.Всяко физическо проявление е част и от нумерологичната матрична система изградена от последования във времето, които могат да бъдат тълкувани.Почти всичко във вселената е изградено от повторения или подобия, от повтарящи се подобия или от подобни повторения. В човешкия живот има доминиращи числа заради различния брой обиколки около слънца и други звезди, които са осъществявали различните съзнания в различни времена и пространства във вселената.Датата на раждане показва възможностите на живот с даден числов състав и подсъзнанието работи в изпълнение на тази житейска последователност от действия.Понякога числата се тълкуват с планети от тази галактика, но могат да имат значения, които са от всяка точка на вселената. Различните прогресии, които се образуват от събиране на стойностите от датата на раждане показват улеснен и съдържателен вариант на това, което ни описва най-добре за момента,в който се раждаме и какво има да работим тук и сега.В различните етапи от живота се променя влиянието на числовите стойности, които има в датата ни на раждане и новите, които сътворяваме след тази дата.

Чрез Квантова география

Don`t copy text!