Природата е създала човешката ръка с един разумен план. То не е произволно… За създаването на човешката ръка са работили такива възвишени същества, каквито даже не подозирате. Те са я построили, начертали са линиите и формите, сложили са знаци… Във всеки пръст текат особени енергии… Ръцете привличат Божествени сили. Някой път като прокараш ръката по пръстите си, светлината ще се усили.

 

 

Пръстите са направени от Бога и трябва да бъдеш в общение с благородното… Ръката, пръстите, както и цялото тяло на човека са построени въз основа на ред математически съотношения. Според това как се движи човешката интелигентност, така са построени и пръстите на ръката… Краката показват какъв е физическият човек, ръцете показват какъв е духовният човек… Ти не можеш да имаш хубави пръсти, ако нямаш хубави и благородни чувства…

 

Цялата ръка представлява мъдростта. Когато иска да направи нещо, човек свива ръката си, с което извиква на помощ всички сили, които се крият в нея.

Палецът е свързан с Божествения свят… Палецът е най-важният пръст в човешката ръка. Той изпъква навсякъде. Без палеца и другите пръсти нямат смисъл. С палеца всички пръсти се осмислят. Вие трябва да работите върху формата на палеца си. Щом формата на палеца е красива, ще можете да въздействате добре и върху волята си…

 

 

Показалецът е свързан с ангелския свят… Ако човек не оценява своето достойнство, това, което Бог му е дал, ако е много честолюбив, се деформира показалецът.

 

Ти не можеш да имаш хубав среден пръст, ако не си справедлив… Средният пръст е свързан с правдата… Ако не постъпва справедливо, средният пръст се деформира.

 

Не може да бъде хубав безименият ти пръст, ако в тебе чувството за красиво и хубаво не е развито… Или те заболи безимения пръст. Той е пръст на изкуството. Той е свързан с предната част на главата, с челото. Причината на заболяването е тази, че не си употребявал правилно слънчевата енергия… Ако /човек/ не мисли хубаво, ако няма вкус, ако не знае как да се облича, изобщо не цени хубавото и е немарлив, безименият (слънчевият) ще се деформира…

 

Малкият пръст е свързан с практичността в живота… Всеки човек, който не се отнася добре със своя ум, със своето сърце, със своето тяло, малкият му пръст започва да се деформира… Не може и малкият пръст да бъде красив, ако ти материалните си работи не знаеш как да уреждаш, не си тактичен в отношенията си с хората.

Петър Дънов

Още по тематаза пръстите: „Методът на 5-те пръста“: ТУК

Don`t copy text!