Матрицата на реалността (Template level reality) в определен смисъл е границата между физическата и нефизическата реалности. Евфемистично, това може да бъде наречено проектно равнище. Тук бива разположена идеята за това какво ще представлява преживяването на вашия физически живот, подобно на проект.

Висшият разум излага тези идеи и избира какви теми би искал да изследва и в най-обща форма как ще ги изследва. Това е равнището, което вие като физически личности наричате съдба. Това по абсолютно никакъв начин не ви възпрепятства да упражнявате своята свободна воля като физическа личност. Идеята обаче е, че съдбата и свободната воля действат ръка за ръка по един много специфичен начин.

Идеята за създаването на тези проекти, или матрици за физическия живот, ви дава възможност да имате някакви насоки, които да следвате, нещо като коридор, по който да вървите. С помощта на свободната си воля, вие може да следвате този коридор, както пожелаете – може да бягате, подскачате, да пълзите, да ходите на ръце с краката нагоре, настрани, напред и назад, но във всички случаи ще извървите този коридор. Това е частта на съдбата.

Свободната воля се проявява в това КАК ще го направите. И това не ви ограничава толкова много, колкото може да си помислите, защото особено днес, в този ден и в този период, на вашата планета е настъпил „Век на трансформацията”, както го наричате, и сега даже притежавате способността съзнателно да пренапишете, да препроектирате някои от тези проекти и матрици. Това е смисълът на този период – да пренапишете своите договорености, за да станат по-хармонични и по-синхронизипани с идеите, които предпочитате да преживеете, в съответствие с естествената си същност, като формирате по-съзнателни връзки с всички тези равнища на своето съзнание.

По този начин вие овластявате себе си, за да използвате Матрицата на реалността и да преобразувате своите договорености и изследователски теми, и матриците на своя живот, за да изявите по един магичен и моментален начин това, което наистина искате да преживеете. Това е една от важните причини да формирате тази здрава връзка с Висшия разум, който се намира над Матрицата на реалността, докато Физическият ум е под нея. Защото това ще ви позволи да действате по един балансиран начин от средата между тези две сфери, които се срещат на равнището на преживяване на Матрицата на реалността.

Като разбирате тези взаимоотношения между 9-те равнища и активно общувате с тях по много ясен начин с посредничеството на въображението си от Физическия ум до Висшия разум то тогава ще си позволите да знаете как по-съзнателно да проектирате своята физическа реалност и ще разберете по-ясно структурата на реалността. Тогава въображението ви ще придобие много по-голяма сила и ще започнете да си представяте и да виждате предпочитаната от вас реалност, както и да генерирате съпровождащите я енергия и радостна възбуда.

Тогава това въображение в действителност започва да променя Матрицата на реалността, да пренаписва проекта и когато пренапишете този проект с толкова по-голяма сила, тя ще кристализира наново надолу във физическата ви реалност всеки ден, по най-различни начини, като реалността, която сте пресъздали с въображението си. Вие ще задействате този цикъл, при който няма просто да се намирате непрекъснато тук долу и да се отблъсквате безкрай от отражението-сянка, а ще се движите нагоре и надолу, нагоре и надолу и това ще създаде нещо подобно на сърдечен пулс, който преминава от физическата личност, през Матрицата на реалността до Висшия разум в едно истинско взаимодействие, което, в определен смисъл, може да проектира заедно живота, който наистина отразява същината на вашето същество. Всичко това не ви ли звучи много забавно? 🙂

Башар

 

Don`t copy text!