– Печатът на Бога на физическо или на духовно ниво се поставя?
– Печатът се поставя на духовно ниво, а във физическия свят е проявлението му. Когато видиш, че даден човек претворява любовта и около него е сиянието на любовта, и всичките му действия на Земята са продиктувани от любов, то знай, че Печатът на Бога е на него.
– Кой и как решава кои да бъдат удостоени с него?
– Само Създателят. Той знае кои са!
– Може ли Печата да бъде отнет?
– Може. Изцяло. Поддаването на духовната гордост е най-бързото преминаване в пречупената светлина и най трудното излизане оттам. Затова, когато преминат хората в Новата Земя, тези повечето, които останат тук и са били религиозни и са изповядвали определени религии, ще кажат: „Ама Господи, ние нали говорихме за теб?“ и тогава Господ ще им отговори: „А къде остана любовта ви?“


………………………………………………Пазителят

Don`t copy text!