Паневритмията е динамична, колективна медитация.

Тя е съвместно, колективно преживяване. Участниците обединяват своите духовни усилия, за да може всеки да проникне в царството на живата природа, в царството на Духа. Човек вече държи сметка не само за себе си, а за партньора си, за правилността на кръга, за цялостното въздействие. Човек вече не е сам, индивидуалист и затворен в себе си егоист, но част от цялото човечество, част от целия Космос.

Именно в това се крие духа на новото време, на настъпващата епоха на Шестата раса – расата на Любовта.

Особено днес, в тези трудни кризисни времена, когато тотално се подменят истинските човешки ценности, имаме нужда от един мощен тласък, чрез който да се влеят нови жизнени струи в нашата прекалено меркантилна и материалистична култура.
Това може да стори Паневритмията. Чрез нея обществата, народите, расите ще се подмладят, ще се калят физически и духовно за ново творчество.

Задчата на Паневритмията е да подготви разцъвтяването на една по-възвишена, по-благородна, по-хармонична култура – култура на радостта и светлината.

Паневритмията е сакралният танц на Бялото братство.

Тя е свалена от духовните светове и дадена на българския народ, а и на цялото човечество от духовния Учител на българите – Петър Дънов.

Какво точно представлява Паневритмията?

Ако се разгледа внимателно произхода на тази дума, ще видим, че тя е сложна дума, съставено от три части, три корена:

Представката „Пан“ в началото на думата означава – „все“, „всичко“, „всеобщ“, „космичен“.
Вторият корен – „ев“, от латински „еу“ означава – „истински“, „висш“. „Ев“ е това, от което излиза всичко, то означава същината, реалното, същественото в света.

А коренът на „ритъм“ идва от латински – „ритмус“, което значи правилност в движенията или във всеки друг външен израз на нещата.

Така че в буквален превод Паневритмията значи – Космичен висш ритъм.

Паневритмията – това е велика, всемирна хармония на движенията. Целият живот е Паневритмия.

Учителят Дънов казва: „Най-напред човек схваща формата. Тя е във времето и пространството. После схваща движението. То е във времето и най-после схваща Словото. То е вън от времето и пространството.“

В този смисъл Паневритмията е визуален образ на Словото. А знаем какво пише в Библията, в Светото евангелие от Йоан: „В началото бе Словото. И Словото бе у Бога. И Словото бе Бог…“

Когато човек се свърже със Словото, той продължава нагоре по стълбицата на познанието.

Паневритмията може да бъде опрделена и като Мистерия от тонове, багри и движения, или още като Танц на светлината.
Паневритмията се играе сутрин рано, след изгрев слънце, на открито, чисто, високо място, от 22 март до 22 септември, в бели, светли дрехи.
Паневритмичните упражнения не бива да се оприличават на обикновена гимнастика или балет. Те се основават на много по-дълбоки закони за влизане на човека във връзка с енергиите на природата и използването им за неговия растеж. При Паневритмичните движения човек влиза в обмяна с живите сили на природата.

Всяко нещо в природата се движи. Това е всеобщовалиден закон. Но когато тези движения са разумни, ние придобиваме нещо.

Действието на Паневритмията върху човека е огромно и всестранно. Движенията не са произволни, а са плод на познанието на живите сили в Космоса, както и на силите, потенциално заложени и работещи в човешкия организъм. Тези движения събуждат възвишеното в човека.

Чрез Анета Николова/ aneta-nikolova.com

Don`t copy text!