Започвам тази година не с пожелания – те някак винаги имат дъха на нещо още несбъднато. Започвам годината на 9-ката с онова, което вече се е утвърдило в мен като знание – няколко съвсем прости истини. Не заучени фрази, модни клишета, които всички повтаряме и според които се опитваме да наместим дните си. А преживени и покълнали отвътре семена на чистото възприятие, онова, което извира от самото ядро.

Знам, че връзката с неизмеримия Източник на Всичко, Което Е, никога не отмира в мен и в което и да е друго въплъщение на изначалната Идея.

Тази връзка е моята истинска Сила – неизчерпаема, постоянна. Тя е Основата, тя е центъра, към който се връщам постоянно.

Знам, че всичко е възможно, а от това възможно в живота ти се проявява толкова, колкото позволява вътрешното ти развитие и синхроничността с развитието на всички други. Господар си на съдбата си, дори когато не го виждаш, защото все пак твоите избори определят пътя и всичко, което срещаш по него.

Знам, че искам и значи мога да избирам мислите си, а с тях и чувствата и преживяванията си. И ако се прояви нещо от тъмните бури и сенки на съществото ми, не го пъдя, не го отхвърлям в паника, а сядам с него, за да ми покаже част от мен, която се нуждае от внимание и обгрижване.
Знам, че Любовта наистина може да бъде безусловна, когато се научиш най-напред да обичаш себе си. Знам, че всяка част от мен и от всеки друг, от Цялото, е ценна, значима и достойна за любов. Знам, че формата, плътта, тялото също са божествени, точно както са идеите, и съдържат също огромен потенциал, който продължава да се проявява и разширява непрекъснато…

Чрез Алхамбра

Don`t copy text!