– Тук, за да подготвят пътя на Иисус, идват много негови сподвижници като баба му Анна, майка му Мария, Йоан Кръстител, Мария-Магдалена, Йосиф-баща му, Йосиф Ариматейски – те висши адепти ли са от духовния свят?
– Не. Те са хора събудени по-късно. В самото начало не са знаели. Йоан Кръстител е този, който е знаел, че предстои да дойде, така наречения Месия, който ще донесе духовното учение и за това е говорил открито всички да се покаят и е настройвал към промяна, към революция.
– Защо е избрано семейството на Мария?
– Защото Мария е от потеклото на цар Давид и в гените си е носителка на изчистения морал на Създателя. Ето защо тя е притежавала всички необходими добродетели, но е и имала много силен характер, много силна воля, която не би могло да бъде пречупена и изкривена. Тя не се е деляла от Бога, била е непрекъснато в неговото лоно. За това е избрана. Тя е подготвена от майка си Ана да е в непрекъсната връзка със Създателя, да не я губи. Ана е била висша жрица.
– А Йосиф – баща му, бил ли е посветен?
– Не, той само е подкрепял Мария.
– Имало ли е непорочно зачатие?
– Имало е светлинно зачатие. Святият Дух слиза, влива се…не е генно инженерство…нямам думите да го изразя. При светлинното зачатие има предварителен отпечатък върху яйцеклетката и сперматозоида. Самото зачеване става по естествен път. Иисус, единствен идва със светлинно зачатие, докато всички останали сте със земно. Разликата е огромна. При светлинното зачатие не слиза душа, а Бог.
……………………………………….Пазителят

Споделете тази статия, ако ви е харесала.