Питагор използвал интервали от хармонични отношения като вид лекарство за “ болести “ на тялото, емоциите, и душата. „Той настройвал душите в тяхната божествена природа“ и извършвал това чрез музиката, което също наричал “ настройване на душата „. Питагор можел да разпознава хармонията и съзвучието на небесните тела – „Музиката на сферите“.
Изгарям да допълня, че тези знания му били предадени И от неговият Божествен учител Орфей.

чрез Михаела Стойкова
източник: https:TheResonanceProject

Don`t copy text!