Погледнете таблицата, прочетете характеристиките на Нивата на Съзнание. Към кое ниво се чувствате най-близо? Можете ли да се „изкатерите“ до следващото?
Бъдете честни, защото можете да излъжете само себе си!

 


Накратко, всяко ниво на съзнание съответства на определено човешко поведение и разбиране на живота и Бог. Всяко ниво отразява съответстващото му поле от енергия, която съществува извън нашия триизмерен свят. Номерата на скалата представят логаритмичното измерване на нивото на човешкото съзнание и отговарящото на него ниво от реалността.

 


Изследването е научно доказано и публикувано в докторската дисертация на Дейвид Хокинс със заглавие „Качествен и количествен анализ и калибриране (измерване) на нивото на човешкото съзнание“, едно подробно разглеждане на скалата на съзнанието и нейната значимост като основа на новаторската му книга „Сила срещу насилие: скритите детерминанти на човешкото поведение“

 


Според Дейвид Хокинс ние като хора живеем на доста различни нива на съзнание. Всички те могат да бъдат проверени чрез мускулно тестуване по логаритмичната скала от 1 до 1000.

Той твърди, че всеки човек, всяко понятие, мисъл или обект, които са калибрирани на 200 или повече са позитивни (сила), а всичко по-надолу е негативно (насилие).

 


Истината е, че само много малък процент попада в най-горните нива на таблицата, масово доминират по-ниските нива на развитие. Преминаването от едно ниво на друго е изключително труден процес, за който е нужно значителен запас от Енергия, Самосъзнание и Самонаблюдение. Такова преминаване може да отнеме десетки години и ако бъде осъществено, неминуемо води до огромна промяна в живота на съответния човек.

 

 


КАК ДА ПРИЛОЖИМ МАРШРУТА НА САМОСЪЗНАНИЕТО В ЖИВОТА?


1) Самодиагностика:
Възползвайки се от опита на настоящето, днес в живота си, можете да наблюдавате скалата, за да откриете и определите нивата, на които се намирате.

 


2) Области на вашия живот:
В този случай можете да наблюдавате различните области (партньор, пари, работа, отдих, здраве и т.н.) и да направите личен анализ, за да видите на каква честота на вибрации се намират и какви емоции са свързани с всяка една от тях.

 


3) Поддържайте минимално ниво на 200 вибрационни единици.
Практическо упражнение е да визуализирате с вашия творчески ум нивата от 200 нагоре, за да създадете и откючите вътрешно онези емоции, които ви свързват по-добре и по-бързо с този тип положителни честоти.

 


4) Избягвайте да оценявате и критикувате другите, вместо това можете да влияете с вашия личен пример, ниво на Съзнание и Вибрационни Честоти.
Самото ви присъствие с честота над 200 единици, в група с полярност под нея, се превръща във Светлинен Фар, който осветява другите. Всеки човек преминаващ през своите процеси, трябва да бъде уважаван, тъй като всеки един човек, върви с различна скорост по пътя на разширение на Съзнанието.

 


5) Повишавайте нивото на честотните ви вибрации Съзнателно, тук и сега.
Силно се препоръчват практики като Емоционална интелигентност, управление на мислите и емоциите, медитации за успокояване на ума, емпатия, съзерцание, природа, внимателност, както и моменти на релаксация, смях, танци, прегръдки и привързаности, правене на любов, забавления, питателно четене и отдих.

 

 

Тези дейности и навици, поддържани ежедневно, с течение на времето, ще ви донесат здравословен, хармоничен и жизненоважен баланс в живота, както и на тези, които ви заобикалят.

Източник: интернет

Може да искате да прочетете и: „Физика на любовта – контактът с по-висока вибрация намалява желанието за по-нисшата“ ТУК

 

Don`t copy text!