Човешкият живот се подчинява на цикли и космически ритми с продължителност от 9 години, всяка от които има собствени вибрации и събитийни характеристики. Те могат да засилят или забавят динамиката, заложена и обусловена от по-големите цикли. Посредством тях, числото на Личната година, от 01 януари до 31 декември, позволява да разберем общата атмосфера и тенденции и някои от по-важните събития през посочения период на всички родени на вашата дата.

 

Нумерологията може да ви подкрепи чрез изследване на Годишните потенциали за дадена календарна година. Тези Годишни потенциали(от 1 януари до 31 декември) се съпоставят и се съотнасят спрямо вашата Рождена карта и новата, Обща карта вече касае изцяло лично вас – за нея можете да се обърнете към вашия нумеролог.

 

Цикличността в живота ни дава възможност да работим отново и по нов начин върху определени теми и задачи – т.е. да се явим на поправителен. В този смисъл, 2013 година също е била с вибрация 6 и можете да опитате да си спомните важни случки и ситуации от тогава – вероятно през 2022-ра ще се срещнете със същите теми. 

 

Когато Вибрацията на Годишната ни карта за съответната календарна година е еднакъв с Личната ни вибрация от Рождената карта ще е решаваща в много отношения. Например, 2022 г. е с вибрация 6 – т.е. тя ще е решаваща за хората с Лична вибрация 6 от рождената карта. Познаването на годишната характеристика позволява да съобразим своите планове и поведение с общите тенденции и вибрации на периода. 

 

Как се изчислява Личната година?

Изчисляване: Събират се числата на Месеца на вашето раждане + това на Денят на раждане + текущата Година, за която правите прогнозата, т.е.
Ден на раждане + Месец на раждане + Текуща година(например 2022) = Лична година.

Получената стойност на Личната година се редуцира до едноцифрено число. Ако се получи Двуцифрено, то се редуцира до единично число от 1 до 9.

 

Пример: Ако сте родени на 14.8. през 1987 г. числото на Личната ви година се получава така:
Ден на раждане 14 + Месец на раждане 8 + Текуща година 2022
Лична година = 5+8+6 = 19 = 1+9=10=1
Числото на вашата Лична година е 1.

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЛИЧНИТЕ ГОДИНИ

ЛИЧНА ГОДИНА 1 Общ климат:

Очаква ви година на по-голяма активност и повече предприемчивост, на добри промени и нови проекти, нерядко и ново начало. Перспективите са благоприятни за личностна реализация на различни нива. Очакват ви обновление, възможности за ново начало и голяма доза личен късмет. Новите проекти и ангажименти предполагат една по-адаптирана към реалността еволюция в два плана: единият – на материалните стремежи на Егото, и другият – на изискванията на Душата.

Личен и материален живот:

Всички начинания, които започват в тази година предопределят развитието ни през следващият деветгодишен период. Време е за стратегически планове и първи крачки за реализирането им. Личностна еволюция и социални контакти. Неочаквана среща или отношения със значение за бъдещето. Начало на нови запознанства, приятелства, общ подем и благоприятни възможности. Необходимо да проявявате повече самостоятелност, рационално и своевременно да използвате удобните случаи. Промяна в работата, статута или местоживеенето. Добри перспективи за професионално израстване и признание. Дългоочаквана промяна в съществуващото положение (кариера/личен план). Нова работа и/или назначаване на по-отговорна длъжност.

 

ЛИЧНА ГОДИНА 2 Общ климат:

През годината на преден план излизат взаимоотношенията на човека, неговата съвместимост с останалите хора и социалната среда. Периодът обикновено е доминиран от чувства и стремеж към постигане на стабилно равновесие. През Година 2 трябва да бъдете внимателни и предпазливи към всякакви колективни и административни условности, към външни изисквания, задължения и йерархични структури, поради опасност от внезапен провал в начинанията. Годината 2022 състояща се единствено от число 2 (утроено!) предполага, че тя идва вече за да наложи Божията Воля посредством Женския Принцип – т.е. отново число 2. При толкова 2-ки всичко е въпрос на търпение и способност да се намерят съюзници, съратници, съидейници и сродни души. Задачите ни са свързани с това да се изведат на повърхността всички подсъзнателни натрупвания и женска  обремененост, за да ги претопим през огъня на любовта – редукцията на 2022 е число 6(любовта във всеки неин смисъл). Значи и, че чувствата ни определено са на изпитание.

Личен и материален живот:

През годината се очертават добри възможности за личностното развитие и за семейния живот, за интелектуални дейности и духовно израстване. Тя може да се запомни както с нова интимна връзка, със сключване на брак, раждане или майчинство,така и с изневяра или раздяла. Обществена активност във връзка със съвместен проект, съдружие или дейност в екип. При безработните – възможност за намиране и започване на работа. Значителна материална/финансова подкрепа, или придобивка, изразяваща се в спонсорство, печалба от съдружие, общо жилище, движим или недвижим имот и др. Година на сътрудничество, установяване на връзки, проява на чувства, събитията се развиват бавно. В негативен план срив или край на взаимоотношения поради предоверяване. През годината ще възникне необходимостта от повишена предпазливост и дипломатичност в личен и обществен план.

 

ЛИЧНА ГОДИНА 3 Общ климат:

Обстоятелствата и събитията през Година 3 са следствие от свършената (или несвършената) работа през миналите две години. Нейната вибрация стимулира творческата мисъл и реализаторските способности,насочва интелекта към по-голяма обществена активност и контакти. Годината е свързана с неочаквани професионални и обществени успехи, макар и по-дребни. Темата за истината и лъжата също ще е на дневен ред – подсказва, че ще е година на „истината” в много житейски аспекти. Внимавайте и какво говорите, придържайте се към истината – препоръчително е.

Личен и материален живот:

През Година 3 е добре да се придържате към едно по-балансирано поведение, поради изявените през периода желание към налагане, чувство за изключителност и нужда от възхищение. Стремеж към промяна и повече разнообразие. Материален/финансов успех и придобивки. Награда за усилията.  Раждане на дете или създаване на материален/творчески продукт – ако 1 е мъжа, 2 е жената, то 3 е плода от тяхната любов и отношения. В негативен план не са изключени прояви като неорганизираност и непоследователност в действията и решенията.

 

ЛИЧНА ГОДИНА 4 Общ климат:

Година на работа, конструктивизъм и градивни усилия, насочени към постигането на материална и финансова стабилност. През периода излизат на преден план значението на въпросите за семейната обезпеченост и за личното място в живота. Наложените ограничения в общия годишен контекст водят до по-добро осъзнаване на нещата и съответно – до по-голяма прозорливост в действията и решенията. В случай, че решите да инвестирате в значителни стойности (движими или недвижими имоти) е важно да си осигурите необходимия минимум от материални гаранции.

Личен и материален живот:

Реализиране на дългосрочни планове и проекти, свързани с придобивки и обогатяване в дома и семейството. Непредвидими домашни разходи и нужда от повече икономии. Година на усърден и напрегнат труд, рутина, дисциплина, въплащаване на идеите. Уреждане на административни, данъчни и банкови въпроси и задължения. Повторяемост в действията, насочени към прогресивно развитие и материална задоволеност. В негативен план годината предполага множество ограничения или контрол над действията и инициативите. Забавяне по конкретно развитие, по оформянето или издаването на документи. Вътрешни, лични/душевни колизии или проблеми, свързани с настоящето или с близкото минало. Край на лична, интимна връзка или на обществени взаимоотношения. Възможни здравословни проблеми.

 

ЛИЧНА ГОДИНА 5 Общ климат:

Година на стремеж към свобода, независимост и движение. През нея целите и енергията могат успешно да се насочат към области като бизнес, преквалификация или контакти с чужбина. 5-цата е „центъра” на Квадрата на Питагор и свързващо звено за останалите числа – значи, че ще е важна година, в която „сеем семена” – добри или лоши и от нея зависи какво ще пожънем в бъдеще. Еволюцията през година 5 би била по-динамична и освобождаваща от ограничения, ако до м. март успеете да приключите с въпросите и проблемите, свързани с предходната година. Това е средата на Цикъла от 9 години. Отлично време за провеждане на необходими преобразования, изменения, премествания, които да послужат за подобряване на условията и постигане на набелязаните цели. Вибрацията на петицата ни учи на гъвкавост и адаптивност.

Личен и материален живот:

Характерни за него са водещите амбиции, стремеж към повече разнообразие и постигане на желанията. Благоприятни промени в семейството, но и внасяне на правила там. Развитие, напредък, смяна на работа, жилище или местоживеене. Възможност за добри финансови постъпления. Разчистване на стари неща. Добра перспектива за географска промяна, за нови контакти и отношения. Възможност за незаконна връзка или авантюра по време на пътуване, която би имала неприятни последици през следващите години от 9-годишния цикъл. В негативен план периодът често е съпровождан от предизвикателства напрежение и спадове в жизнения тонус, вследствие на твърде динамичния начин на живот. Импулсивност и склонност към необмислени действия или към поемане на излишни рискове.

 

ЛИЧНА ГОДИНА 6 Общ климат:

Число 6 като редукция на годината 2022-ра, присъства във всяка дневна и месечна карта и подсказва, че ще е година, в която  чувствата(6) ни като жени(2) са на изпитание. Време е да се освободим от тези чувства, които сме преживявали от всички гледни точки и то точно сега. Пуснете ги – каквито и да са, към каквото и когото и да са! Приемане, но и ликвидиране на чувства, които ни тежат, влачат ни и ни блокират е препоръчително през 2022-ра. 6-цата е любовта във всеки неин смисъл – т.е.  новите възможности и взаимоотношения проявяват непосредствено своето изражение сега, но могат да разпростират влиянието си в период от 3 години.

Личен и материален живот:

Стремеж към разбирателство, домашна сигурност, обновяване и личностно развитие. Семейни грижи и твърде тежки понякога отговорности. Важна преориентация в чувствата, надеждите и емоциите. Отчетлива възможна бременност или майчинство. Право на избор и необходимост от компромис в личен или обществен аспект. Планове и проекти относно семейните отговорности и обществени ангажименти. Предприемане на значима стъпка в живота. Творческа активност и професионална изява. Ситуации, в които ще се оценяват качествата и способностите ви. Социална, хуманитарна, синдикална или политическа активност, ангажименти, грижи или конфронтации. Овладяване на деликатни ситуации. Подарък или приятна изненада. Възможност за голяма/скъпа придобивка. В негативен план годината крие опасност от грешки в преценката на обстоятелствата. Приключване на етап в сферата на илюзиите и мечтите.

 

ЛИЧНА ГОДИНА 7 Общ климат:

Годината предполага едногодишен период свързан с повече изпитания, индивидуализъм, физическа или психическа самота – наложени и поради липсата на друг избор. Това е време, когато интелектът работи на пълни обороти за сметка на понижената жизнена активност и забавените еволюционни процеси. Спадовете в енергията са съпроводени от усилия, изпитания и бавно възстановяване. Годината е благоприятна за индивидуална работа, за пътувания и духовни посвещения, за творческа и спортна активност. Веднъж успели да се адаптирате към особеностите на Година 7, вие можете да се надявате на душевно спокойствие и удовлетвореност. В противен случай ви очакват изолация, ограничения и самота.

Личен и материален живот:

Планиране на бъдещи действия. Преосмисляне на минали грешки и събития. Желание за бягство от действителността и стремеж към повече спокойствие. Прояви на фатализъм и окултни интереси. Изпитания за личните отношения. Проверка на физическата и душевна устойчивост.
Необходимост от повече търпение и предпазливост през месеците юни и септември, поради опасност от разочарования, загуби или срив в отношенията. Негативен план: Периодът като цяло не е добър за бизнес и търговия. Всъщност, всякакви лични, користни, материални цели и интереси рискуват да се сблъскат с препятствия. Перспективите за значителни парични постъпления са ограничени. Предпоставки за отчуждение, душевна криза, напрежение, безсъние, депресия.

 

ЛИЧНА ГОДИНА 8 Общ климат:

Това е година на развитие и промени, през която ще живеете в света на материалните стойности и рисковете, с които той е свързан. Управлението на финансите и всичко, касаещо вещи, пари и имоти трябва да бъде ръководено умело и предпазливо, предвид относителната власт на разменните стойности. В този смисъл, придобитата материална сила може да окуражи конструктивния ви интелект, или обратно – да се обърне срещу вашите цели и намерения. През тези 365 дни ще трябва да се преборите със своя стремеж за притежание и да си наложите повече умереност в целите и намеренията. Година и на достиженията, признанието, деловата и финансова активност, но и напрегната година. Повишени амбиции подходящи за довършване на започнатото в началото на 9-годишния цикъл. Материална насоченост на цели, действия, интереси.

Личен и материален живот:

Годината е белязана от общ стремеж към изгодни отношения и печалби – това(8) е най-материалното число. През нея определящ мотив за смелите действия, цели и начинания е дълбоко спотаеното усещане за лична потребност или собствена безполезност (според случая). Ето защо, в душевен план перспективите са свързани с противоречиви желания и възможност за емоционален прелом, налагащ преосмисляне на целите и поведението. Неочаквани придобивки или окуражаващи успехи очакват онези, които действат целенасочено и разумно. Възможност за значително обогатяване и/или инвестиране в идея, дейност, проект. реализиране на бизнес-идея или творчески проект. В негативен план са възможни материални/физически загуби или провал в определена дейност или ангажимент. Емоционалността и нетърпението могат да доведат до загуби и конфликти.

 

ЛИЧНА ГОДИНА 9 Общ климат:

Годината бележи период на довършване и край на започнатото в началото на деветгодишния цикъл. Тези 365 дни са време на приключване, равносметка и предстояща промяна. В повечето случаи годината се характеризира със задоволени желания и амбиции, макар и бавно и трудно постигнати. Тя е свързана с оценка и равносметка на изминатия път, с нови, условия, цели и интереси, налагащи нова стратегия и още по-добра социална приспособимост. Събираме реколтата, която сме засели и отгледали през изминалите 9 години. Полагаме изпит за майсторство, правим си изводи за това какво сме постигнали през този период. Подготовка за следващия цикъл.

Личен и материален живот:

Освобождаване от ограничаващи ситуации, стари навици или паразитнни хора и вярвания, модели. Движение, активност, преместване. Интересни перспективи или фактори, свързани с чужбина, с далечен град, с повод за далечно пътуване. В негативен план – умора и отчуждение. Напрежението и разочарованията са в състояние да доведат до освобождаване от натрупаните задръжки и до пълно преосмисляне на целите и стремежите.

~ по материали от интернет

Можете да поръчате Годишни потенциали за 2022г. лично за вас ТУК

 

 

 

 

 

 

Don`t copy text!