Човешкият живот се подчинява на цикли и космически ритми с продължителност от 9 години, всяка от които има собствени вибрации и събитийни характеристики. Те могат да засилят или забавят динамиката, заложена и обусловена от по-големите цикли. Посредством тях, числото на Личната година, от 01 януари до 31 декември, позволява да разберем общата атмосфера и тенденции и някои от по-важните събития през посочения период на всички родени на вашата дата. Нумерологията може да ви подкрепи чрез изследване на Годишните потенциали за дадена календарна година. Тези Годишни потенциали(от 1 януари до 31 декември) се съпоставят и се съотнасят спрямо вашата Рождена карта и новата, Обща карта вече касае изцяло лично вас – за нея можете да се обърнете към вашия нумеролог.

Цикличността в живота ни дава възможност да работим отново и по нов начин върху определени теми и задачи – т.е. да се явим на поправителен. В този смисъл, 2012 година също е била с вибрация 5 и можете да опитате да си спомните важни случки и ситуации от тогава – вероятно през 2021-ва ще се срещнете със същите теми.  Когато Вибрацията на Годишната ни карта за съответната календарна година е еднакъв с Личната ни вибрация от Рождената карта ще е решаваща в много отношения. Например, 2021 г. е с вибрация 5 – т.е. тя ще е решаваща за хората с Лично число 5. Познаването на годишната характеристика позволява да съобразим своите планове и поведение с общите тенденции и вибрации на периода. 

Как се изчислява Личната година?

Изчисляване: Събират се числата на Месеца на вашето раждане + това на Денят на раждане + текущата Година, за която правите прогнозата, т.е.
Ден на раждане + Месец на раждане + Текуща година(например 2021) = Лична година

Получената стойност на Личната година се редуцира до едноцифрено число. Ако се получи Двуцифрено, то се редуцира до единично число от 1 до 9.

Пример: Ако сте родени на 14.8. през 1987 г. числото на Личната ви година се получава така:
Ден на раждане 14 + Месец на раждане 8 + Текуща година 2021
Лична година = 5+8+5 = 18 = 1+8=9
Числото на вашата Лична година е 9.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЛИЧНИТЕ ГОДИНИ

ЛИЧНА ГОДИНА 1
Общ климат: Очаква ви година на по-голяма активност и повече предприемчивост, на добри промени и нови проекти, нерядко и ново начало. Перспективите са благоприятни за личностна реализация на различни нива. Очакват ви обновление, възможности за ново начало и голяма доза личен късмет. Новите проекти и ангажименти предполагат една по-адаптирана към реалността еволюция в два плана: единият – на материалните стремежи на Егото, и другият – на изискванията на Душата. Не забравяйте, че предприетите сега по-мащабни действия и инициативи ще намерят своето пълно развитие през следващите години от деветгодишния цикъл.
Личен и материален живот: Независимост и обща освободеност на душата и съзнанието. Временни “летаргични” състояния. Личностна еволюция и социални контакти. Неочаквана среща или отношения със значение за бъдещето. Начало на нови запознанства, приятелства, общ подем и благоприятни възможности.

Временни трудности и опозиции през първото тримесечие. В повечето случаи те стимулират възстановяването на енергията, необходима за бъдещата еволюция през започналия нов деветгодишен период. В този аспект е необходимо да проявявате повече самостоятелност, рационално и своевременно да използвате удобните случаи.

Промяна в работата, статута или местоживеенето. Предприемане и изпълнение на цели и ангажименти, които по-добре отговарят на съществуващите реалности и лични изисквания. Дългосрочна дейност или ангажимент. Уреждане на важен материален въпрос или изгодна инвестиция. Нови начинания и концентриране на енергията по обмисляне на бъдещи планове и проекти. Постигнатите резултати в края на годината обикновено надхвърлят личните очаквания.

Добри перспективи за професионално израстване и признание. Дългоочаквана промяна в съществуващото положение (кариера/личен план). Нова работа и/или назначаване на по-отговорна длъжност.

Здраве:Продължителна инерция, безсилие, фатализъм. Възможни проблеми, свързани с храносмилане (язва, гастрит), нерв¬на система (безпокойство, комплекс за малоценност), бъбреци, простата.

ЛИЧНА ГОДИНА 2
Общ климат: През годината на преден план излизат взаимоотношенията на човека, неговата съвместимост с останалите хора и социалната среда. Периодът обикновено е доминиран от чувства и стремеж към постигане на стабилно равновесие. През Година 2 трябва да бъдете внимателни и предпазливи към всякакви колективни и административни условности, към външни изисквания, задължения и йерархични структури, поради опасност от внезапен провал в начинанията. Общата атмосфера на раздвоения и потискаща двойственост (в поведение, обстоятелства и ситуации) забавя осъществяването на конкретните цели.

Личен и материален живот: През годината се очертават добри възможности за личностното развитие и за семейния живот, за интелектуални дейности и духовно израстване. Тя може да се запомни както с нова интимна връзка, със сключване на брак, раждане или майчинство,така и с изневяра или раздяла.

От началото на второто полугодие започва постепенно освобождаване от несигурността и напрежението и едно по-успешно развитие на обстоятелствата. Това време е свързано най-често с довършване на стари проекти, цели и ангажименти. Край на определен период във връзка с пречистване и катарзис, започнал преди 2-3 години. Етап на приключване на отношения. Определящи социални контакти и взаимоотношения. Промяна в мисленето, в дома и семейството. Възможност за нови интереси, стремежи, връзки, партньори.

Обществена активност във връзка със съвместен проект, съдружие или дейност в екип. При безработните – възможност за намиране и започване на работа. Значителна материална/финансова подкрепа, или придобивка, изразяваща се в спонсорство, печалба, жилище, движим или недвижим имот и др. Подобрения в начина или условията на живот.

В негативен план не изключвайте възможността за емоционални ограничения и зависимости от външни обстоятелства, налагащи повече търпение, смиреност и предпазливост. Предоверяване съмнения, конфликти, измама. Срив или край на взаимоотношения.

Здраве:Напрежение, безпокойство, депресия. Възможни проблеми, свързани с нервен стомах, лошо храносмилане (язва или гастрит), бъбреци, жлези.

ЛИЧНА ГОДИНА 3
Общ климат: Обстоятелствата и събитията през Година 3 са следствие от свършената (или несвършената) работа през миналите две години.

Нейната вибрация стимулира творческата мисъл и реализаторските способности,насочва интелекта към по-голяма обществена активност и контакти. Годината е свързана с поява на неочаквани професионални и обществени възможности. Все пак, не се подвеждайте и не се предоверявайте на привидната привлекателност на възможности, фактори, хора или ситуации. Поради неустойчивия характер на годината събитията през нея нямат пряко значение за бъдещето, а енергията е непостоянна, с приливи и отливи в жизнения тонус.

Личен и материален живот: Акцентира върху социалните контакти и отношенията с близки и роднини. През Година 3 е добре да се придържате към едно по-балансирано поведение, поради изявените през периода желание към налагане, чувство за изключителност и нужда от възхищение. Стремеж към промяна и повече разнообразие. Активна кореспонденция и възможност за пътуване в чужбина. Делови отношения, приятни изживявания или интимни контакти свързани с Меркуриев тип личност – млада по години или по дух.

Перспективи за добра реализация и израстване в професията или за изпълнение на координираща роля в области като търговия, спорт, журналистика, литература, реклама и др. Възможности за изява и оценяване на личните качества. Добри перспективи за смяна на работата, за курс, стаж или преквалификация. Материален/финансов успех и придобивки. Награда за усилията.  Раждане на дете или създаване на материален/творчески продукт.

В негативен план не са изключени прояви като неорганизираност и непоследователност в действията и решенията, както и застой в ежедневната работа и ангажименти.

Здраве: Поява на здравословни проблеми, свързани с жлъчка, черен дроб, гърло, кръвообращение.

ЛИЧНА ГОДИНА 4
Общ климат: Година на работа, конструктивизъм и градивни усилия, насочени към постигането на материална и финансова стабилност. През периода излизат на преден план значението на въпросите за семейната обезпеченост и за личното място в живота. Наложените ограничения в общия годишен контекст водят до по-добро осъзнаване на нещата и съответно – до по-голяма прозорливост в действията и решенията.

Потискащите условности, реалности и всякакви форми на йерархия през годината изискват пълна отдаденост на работата и поетите ангажименти. В случай, че решите да инвестирате в значителни стойности (движими или недвижими имоти) е важно да си осигурите необходимия минимум от материални гаранции.

Личен и материален живот: Реализиране на дългосрочни планове и проекти, свързани с придобивки и обогатяване в дома и семейството. Непредвидими домашни разходи и нужда от повече икономии. Покупка на автомобил /на старо/, на имот или земя. Ремонт, обновяване или смяна на жилището.

Сключване на важен договор или сделка. Уреждане на административни, данъчни и банкови въпроси и задължения. Формалности от административен или юридически характер. Временен проблем и необходимост от вземане на важно решение.
Улеснения в контактите с висшестоящи. Важна среща или взаимоотношения с по-възрастен, по-зрял или влиятелен човек Възможност за започване на работа,за повишаване на квалификацията или за повишение в кариерата.
Внезапна промяна и/или налагане на нови условия във връзка с дома, семейството или професията, изискващи нови отговорности и задължения. Повторяемост в действията, насочени към прогресивно развитие и материална задоволеност.
Грижи или конкретни проблеми с възрастни хора. В определени случаи – второ бащинство/майчинство.
В негативен план годината предполага множество ограничения или контрол над действията и инициативите. Забавяне по конкретно развитие, по оформянето или издаването на документи. Вътрешни, лични/душевни колизии или проблеми, свързани с настоящето или с близкото минало. Край на лична, интимна връзка или на обществени взаимоотношения.
Здраве: Възможни проблеми с костна система, панкреас, корем, чревен тракт и др. Повишено внимание за здравето през цялата година.

ЛИЧНА ГОДИНА 5
Общ климат: Това число(5) като редукция на годината 2021-ва, присъства във всяка дневна и месечна карта и подсказва, че ще е година свобода, независимост и движение. През нея целите и енергията могат успешно да се насочат към области като бизнес, преквалификация или контакти с чужбина. 5-цата е „центъра” на Квадрата на Питагор и свързващо звено за останалите числа – значи, че ще е важна година, в която „сеем семена” – добри или лоши и от нея зависи какво ще пожънем в бъдеще. Еволюцията през година 5 би била по-динамична и освобождаваща от ограничения, ако до м. март успеете да приключите с въпросите и проблемите, свързани с предходната година.

Личен и материален живот: Характерни за него са водещите амбиции, нестандартните идеи и стремежа към повече разнообразие и постигане на желанията. Благоприятни промени в семейството, но и внасяне на правила там. Развитие, напредък, смяна на работа, жилище или местоживеене. Възможност за добри финансови постъпления.

Разчистване на стари неща. Добра перспектива за географска промяна, за нови контакти и отношения. Възможност за незаконна връзка или авантюра по време на пътуване, която би имала неприятни последици през следващите години от 9-годишния цикъл

В негативен план периодът често е съпровождан от предизвикателства (особено през първото полугодие), от материални разочарования, напрежение и спадове в жизнения тонус, вследствие на твърде динамичния начин на живот. Импулсивност и склонност към необмислени действия или към поемане на излишни рискове.

Здраве: Душевна криза, обезличаване, материална загуба. Опасност от инцидент или злополука. Възможни проблеми вследствие на нервно напрежение, белодробни/респираторни или гинекологични заболявания.

ЛИЧНА ГОДИНА 6
Общ климат: Година, през която доминиращо е значението на семейните отговорности, засягащи начина на живот, взаимоотношенията със съпруга/та, децата, близките и домашното благосъстояние. В първото полугодие основно място заемат дома и материалното положение в него. Значението му може да бъде подсилено от възможността за инвестиция в движим/недвижим имот, едра покупка, произведение на изкуството или общо подобрение в начина на живот. През годината ще възникне необходимостта от повишена предпазливост и дипломатичност в личен и обществен план. Ако не се съобразите с това има опасност от провал, раздяла или травматизъм, който би оказал влияние през следващите 2-3 години. 6-цата е любовта във всеки неин смисъл – т.е.  новите възможности и взаимоотношения проявяват непосредствено своето изражение сега, но могат да разпростират влиянието си в период от 3 години.

Личен и материален живот: Стремеж към разбирателство, домашна сигурност, обновяване и личностно развитие. Семейни грижи и твърде тежки понякога отговорности. Важна преориентация в чувствата, надеждите и емоциите. Отчетлива възможна бременност или майчинство. Право на избор и необходимост от компромис в личен или обществен аспект. Планове и проекти относно семейните отговорности и обществени ангажименти. Предприемане на значима стъпка в живота. Подписване на важен договор или сключване на брак.
Изпълняване на посредническа или представителна роля. Творческа активност и професионална изява. Ситуации, в които ще се оценяват качествата и способностите ви. Социална, хуманитарна, синдикална или политическа активност, ангажименти, грижи или конфронтации. Овладяване на деликатни ситуации. Подарък или приятна изненада. Възможност за голяма/скъпа придобивка или смяна на жилището.

В негативен план годината крие опасност от грешки в действията и преценката на обстоятелствата. Външни зависимости, прояви на нерешителност и колебания. Приключване на етап в сферата на илюзиите и мечтите.

Здраве: Крехко здравословно състояние поради нездравословен начин на живот. Възможни сърдечно-съдови проблеми или обостряне на хронични заболявания.

ЛИЧНА ГОДИНА 7
Общ климат: Годината предполага едногодишен период свързан с повече изпитания, индивидуализъм, физическа или психическа самота – наложени и поради липсата на друг избор. Това е време, когато интелектът работи на пълни обороти за сметка на понижената жизнена активност и забавените еволюционни процеси. Спадовете в енергията са съпроводени от усилия, изпитания и бавно възстановяване. Годината е благоприятна за индивидуална работа, за пътувания и духовни посвещения, за творческа и спортна активност. Времето е подходящо и за ангажиране в колективна дейност или проект при пълно отдаване на работата. Веднъж успели да се адаптирате към особеностите на Година 7, вие можете да се надявате на душевно спокойствие и удовлетвореност. В противен случай ви очакват изолация, ограничения и самота.
Личен и материален живот: Общо затишие и планиране на бъдещи действия. Преосмисляне на минали грешки и събития. Желание за бягство от действителността и стремеж към повече спокойствие. Прояви на фатализъм и окултни интереси. Изпитания за личните отношения. Проверка на физическата и душевна устойчивост.
Необходимост от повече търпение и предпазливост през месеците юни и септември, поради опасност от разочарования, загуби или срив в отношенията.

Периодът като цяло не е добър за бизнес и търговия. Всъщност, всякакви лични, користни, материални цели и интереси рискуват да се сблъскат с препятствия. Перспективите за значителни парични постъпления са ограничени, но съществува възможност за неочаквана придобивка или приятна изненада. Неочаквана възможност за сключване на договор.

Здраве: Понижена жизнена енергия. Отчуждение, душевна криза, напрежение, безсъние, депресия. Опасност от дисбаланс в общия метаболизъм и нарушения в ендокринната система. Понякога – медицински прегледи или лечение.

ЛИЧНА ГОДИНА 8
Общ климат: Това е година на развитие и промени, през която ще живеете в света на материалните стойности и рисковете, с които той е свързан. Управлението на финансите и всичко, касаещо вещи, пари и имоти трябва да бъде ръководено умело и предпазливо, предвид относителната власт на разменните стойности. В този смисъл, придобитата материална сила може да окуражи конструктивния ви интелект, или обратно – да се обърне срещу вашите цели и намерения. Ключовите думи за успешното развитие на събитията през годината са: абсолютно самообладание и поддържане на материално и душевно равновесие. Ето защо през тези 365 дни ще трябва да се преборите със своя стремеж за притежание и да си наложите повече умереност в целите и намеренията.

Повишени амбиции и социална активност, подходящи за довършване на започнатото в началото на 9-годишния цикъл. Материална насоченост на цели, действия, интереси. Положителна еволюция и възможности за налагане, признание, успех и постигане на стабилност.

Личен и материален живот: Годината е белязана от общ стремеж към изгодни отношения и печалби. През нея определящ мотив за смелите действия, цели и начинания е дълбоко спотаеното усещане за лична потребност или собствена безполезност (според случая). Ето защо, в душевен план перспективите са свързани с пориви, ентусиазъм, противоречиви желания и възможност за емоционален прелом, налагащ преосмисляне на целите и поведението.

Първото полугодие е свързано с перспективата за подобряване и увеличаване на личните възможности. Неочаквани придобивки или окуражаващи успехи очакват онези, които действат целенасочено и разумно. Възможност за значително обогатяване и/или инвестиране в идея, дейност, проект. <еализиране на бизнес-идея или творчески проект.
След първите шест месеца на годината ще се наложи добре да обмислите своя стратегия за действия, отговаряща по-точно и адекватно на външните условия и изисквания.
Подготовка за предстоящи промени или осъществяване на важни цели. Сериозна конкуренция, усилия, борба. Необходимост от повече предпазливост и дискретност, тъй като емоционалността, откровеността и нетърпението могат да доведат до загуби и конфликти.
В негативен план са възможни материални/физически загуби или провал в определена дейност или ангажимент.

Здраве: Опасност от инцидент или злополука. Възможна хирургическа операция. Проблеми във връзка с храносмилателна система или сексуалност (повишена или блокирана).

ЛИЧНА ГОДИНА 9
Общ климат: Годината бележи период на довършване и край на започнатото в началото на деветгодишния цикъл. Тези 365 дни са време на приключване, равносметка и предстояща промяна. В повечето случаи годината се характеризира със задоволени желания и амбиции, макар и бавно и трудно постигнати. Тя е свързана с оценка и равносметка на изминатия път, с нови, условия, цели и интереси, налагащи нова стратегия и още по-добра социална приспособимост.

Личен и материален живот: Първите 5-6 месеца на годината са време за пречистване и преоценка на стойностите, последвани от бърза/внезапна промяна в положението или ситуацията. Втората половина на годината предполага вътрешно отчуждение, отдалечаване или дистанциране от съществуващите реалности.

Влечение към разнообразни и обогатяващи контакти. Край на връзка, на взаимоотношения или на определен начин на живот. Срещи или взаимоотношения с чужденци. Освобождаване от ограничаващи ситуации, стари навици или паразитнни хора и вярвания, модели. Движение, активност, преместване. По-близки или по-далечни пътувания. Интересни перспективи или фактори, свързани с чужбина, с далечен град, с повод за далечно пътуване и обогатяващи контакти – през второто полугодие. Занимания или интереси, насочени към групови, колективни, общественозначими дейности. Работа в екип в социалната, културната или политическата сфера.
Благоприятна перспектива за осъществяване на временна цел или проект. Успешен финал в определена област. Възможност за лично израстване и/или обществено признание (иновация, творчество, литература, изкуство). Смяна на работата или промяна в служебното положение.

Сключване на важен договор. Неочаквано подобрение на финансовото състояние, следствие от инвестиция, сделка, наследство, печалба.

В негативен план – умора и отчуждение след средата на годината. Напрежението и разочарованията са в състояние да доведат до освобождаване от натрупаните задръжки и до пълно преосмисляне на целите и стремежите. Новите интереси или ориентация към определени стойности и взаимоотношения често могат да станат причина за крайности в реакциите и поведението.

Здраве: Склонност към ексцесии, дестабилизиращи психиката. Стрес, депресия, преумора. Опасност от загуби. Натравяне или склонност към токсикомания (дрога, лекарства, алкохол). Постоянен глад, задържане на вода и др.

Автор Христо Енев

Don`t copy text!