„Какво е призванието ми?”
Много е радостно, че все повече хора си задават тези въпроси „Защо съм тук?” и „Какво е призванието ми?” Това показва, че съзнанията се пробуждат и жадуват за истински, смислен живот.
На тези хора ще кажа: ако все още не усещате яснота относно истинското си призвание, бъдете усърдни и отдадени на онова, което е ваше занимание в момента. То е точно онова, което ви е нужно, за да придобиете онези човешки качества и онези умения, които ще са ви нужни, за да разгърнете по-късно своето призвание. Понякога това изобщо не е очевидно – сегашната ви работа може да е нещо сякаш на светлинни години разстояние от онова, към което имате все пак някакъв интерес. Но въпреки това тя е точната работа. Ще се уверите сами.
За да дойде по-скоро моментът, в който ще бъдете освободени от нея за нещо по-важно, за нещо по- „за душата”, отдавайте на тази работа пълното си внимание и старание. Бъдете „верни” в малкото, за да ви поверят нещо по-голямо. И не се съмнявайте, че сте точно там, където трябва да бъдете. А когато един ден трябва да сте другаде, ще го усетите – съвсем осезателно.

Чрез Мария Казакова

Don`t copy text!