(Ученик съм на Йога студио 108 в София и на Светла Савитримурти <3)

Това число 108 олицетворява сливането на мъжката и женската енергии с празнотата според източни религии и има свещено значение. Астролози и астрономи също боравят с него 108 е магическо число и има особено значение в източните религии, но знаем ли защо е така? Ако практикувате йога, ако се увличате по будизма или се интересувате от аюрведа, вероятно сте чували истории – за това, че всеки хиндуистки бог има по 108 или 1008 имена, че в индийската митология човек има 108 желания, а хората използват 108 вида лъжи.

И астрономите убеждават, че диаметърът на Слънцето е 108 пъти диаметъра на Земята, а пък средното разстояние на Луната от Земята е 108 пъти диаметъра на Луната. Според аюрведа, енергийните точки в човешкото тяло са също 108. В традицията на кришнарите броят на гопите – девиците-пастирки, с които Кришна пее и танцува, е 108.

За всички будисти това число също е свещено. 108 тома има “библията” на северните будисти – Канджурът. На тяхната Нова година най-голямата храмова камбана се удря 108 пъти, с което се привличат 108-те положителни човешки качества, които всеки би трябвало да култивира в себе си, и се гонят 108-те греховните светски илюзии, които трябва да се преодолеят.

И според изповядващите джайнизма 108 са качествата, които трябва да притежава човек . За мюсюлманите 108 също е число, което има божествен смисъл.

Индийският йога – учител Свами Сатянанда Сарасвати дава на числото 108 следното определение: “Често ме питат, защо 108 е свещено число. Всъщност, това са цифрите едно, нула и осем. Едно представлява Пуруша (мъжката, слънчева енергия, семето, потенциала), осем е Пракрити (женската, ментална енергия, двигателят, природата, материята), а нулата е нищото, шуния, или празнотата. Когато Пуруша и Пракрити се съединят, има творение и материализация – 8+1= 9. Числото 108 представлява процеса на йога, разделянето на Пуруша от Пракрити чрез създаване на празнота, Шуния. По тази причина хиндуистката броеница (мала) има 108 зърна, плюс едно, което е главно и се нарича “меру”.

Много изследователи предполагат, че в основата на строежа на Вселената лежи някаква единна константа – универсално число, което регулира всеобщата хармония. Според някои тази постоянна величина е именно 108 и те привеждат ред примери в подкрепа на това. Например скоростта на светлината, която във вакуум е 108 Х 10 /на десета степен/ м/час, скоростта на движение на Земята около Слънцето – 108 Х 10 /на трета степен/ км/час, обемът на Земята – 108Х 10 /на десета степен/ кубически километра, масата на Слънцето – 108/на девета степен/ Х 10 /на девета степен/ тона… Вероятно някои от тези данни са били известни още от древността.

Румяна Николова
Източник:  missis.bg

Don`t copy text!