Всеки ден предлага нови и нови полета за работа със съзнанието. Един от най-големите капани, който сами си поставяме в живота и не виждаме това, е желанието да накараме другите да одобряват, харесват или приемат нашето. Това във всички случаи е насилие и респективно се поставя под действието на закона за причината и следствието. Една истина, малко или голяма, не бива да се натрапва никому. Изкажи си я, но не искай друг да я приеме. От това страдаме, всички малки и големи конфликти се дължат на това желание да накараме другите да мислят и постъпват като нас. И ако не го правят, да ги укорим, че са еди какви си. Не, така няма да се получават нещата повече. Това важи за хората, важи за държавите, важи и за предаванията. Когато си се нагърбил със задачата да критикуваш нещо, трябва да си готов да понесеш противоположната сила, да си наясно, че другата страна ще реагира. Ето тук е тънкото разбиране на думите на Христос – Не се противи на злото. Кажи си твоята истина и си отмини. Не се бори, не я натрапвай, не изисквай разбиране.

Чрез Анастасия Гешева

Don`t copy text!