Как да намериш „златната среда”, за да вървиш достойно и уверено по Линията на Съдбата, да имаш собствено мнение, следвайки ръководството, без да обиждаш другите? Изходът е един – да отдадеш мнимата си свобода, излишната загриженост за бъдещето, тревогата за децата, на божественото провидение, Ангела на Присъствието, знаещ плана за реализация на Душата, а материалните грижи да предадеш на божествения Източник. Все пак трябва да се изпълни планът за въплъщение, не е ли по-добре да се направи търпеливо и с достойнство? При такова подреждане на силите, остава само с доверие да посрещаш новия ден, интуитивно да извършваш определеното, и с благодарност да приемаш всичко идващо в живота ти. Съгласили сте се с това преди инкарнацията, така, че бъдете последователни и великодушни! Освободете се от излишни емоции, като се доверите на вътрешния Аз. Вашето вътрешно съзнание има по-точна представа, защо ви се дават различните уроци и изпитания. Умът не винаги разбира, какво става в трудни ситуации, и реагира неадекватно, но разумът на Душата ще намери за всеки случай мъдро решение, от което печелят всички.

Източник: yosif.net.

Don`t copy text!