Основна грижа, на нашето време е предотвратяването и осигуряването срещу евентуалностите на съдбата. Системите за осигуряване варират от застраховката, до соци­ализма и имат една-единствена цел – чрез ВЪНШНИ мерки да попречат на намесата на съдбата или да я модифицират. Зад всички тези усилия се крие СТРАХЪТ.

Човек се ОСВОБОЖДАВА от СТРАХА когато е готов сам, на собствена отговорност да се изправи пред съдбата си. Не можеш ПО ПОГРЕШКА да бъдеш убит, не можеш ПО ПОГРЕШКА да станеш богат. И двете неща СЕ ПРОЯВЯВАТ САМО когато човек е УЗРЯЛ за тях и притежава съответния АФИНИТЕТ. Хората се стремят към богатство, обаче пропускат да се подготвят; ДА УЗРЕЯТ за това богатство.

Интересуващите се от езотерика, търсят по цял свят истински гуру и най-добрата система, но забравят, че гуруто – сам идва при онзи, който е УЗРЯЛ.

Достатъчно е наистина да имаш нужда от нещо и ще го получиш. Много хора със сигурност сами са се уверили в този закон за разни дребни неща. Някога, в живота човек се сблъсква с нещо, на чието съществуване дотогава изобщо не е обръщал внимание; дори не го е подозирал. Запознаваш се например, със специалист по „любовния живот на мравките”. И докато още се чудиш, че изобщо има човек, който се интересува от такава странна тема, ето че някой друг съвсем „случайно” ти подарява книга на същата тема. После прочиташ в някое списание за същото, или отиваш на гости и установяваш, че твой добър познат, с когото се знаете от години, също се занимава с темата, но преди никога не е споменавал за това.

Зад тази „поредица от случайности”, която повечето хора все някога са преживели под някаква форма, не се крие нищо друго, освен ЗАКОНА за АФИНИТЕТА, или РЕЗОНАНСА.

Това е сигурният начин да получиш всяка книга, всяка информация, всеки контакт, от който имаш нужда – ако наистина имаш нужда и си УЗРЯЛ за тази среща. Без необходимата ЗРЯЛОСТ, никакво търсене и усилия няма да помогнат.

КОЙТО ПРОМЕНЯ СЕБЕ СИ, ПРОМЕНЯ СВЕТА. В СВЕТА НЯМА НИЩО ЗА ОПРАВЯНЕ, НО В НАС ИМА МНОГО.

Езотеричният път е пътят на ПОСТОЯННАТА ПРОМЯНА, на облагородяването на оловото до злато.

Мъдрецът е в ХАРМОНИЯ с всички облас­ти на съществуването и затова живее в най-добрия от всички възможни светове. Той вижда действителността и знае, че ВСИЧКО, КОЕТО ГО ИМА Е ДОБРО. Мъдрецът търси повече щастието защото го е намерил в себе си.“

Из  “Съдбата като шанс” Торвалд Детлефсен

Don`t copy text!