Из книгата на Уейн Дайър » Истинска магия

В цялата книга лайтмотивът е: „Вашите мисли създават физическата действителност, в която живеете“. Взаимоотношенията ви с другите се намират в мислите ви. Ако виждате в околните любов, това ще се осъществи в отношенията ви с тях. Същото е в сила за светогледа ви. Вселената, която виждате, е изцяло във вашия ум. Когато го изключите или изпаднете в безсъзнание, за вас физическата вселена престава да съществува. Съвсем просто е: когато не мислите, няма физически свят. Както обобщава това Уолт Уитман: „Цялата теория на вселената е насочена безпогрешно към една единствена личност – към вас.“ Ако няма ум, който да я възприема, вселената просто изчезва в нищото.

Най-важният въпрос, който трябва да си зададете, когато търсите мястото си в описаната духовна революция, е: „Как виждам света, в който живея?“ като не забравяте, че мислите са ваше творение и че умът ви е мястото, където се съхранява всичко преживяно, вгледайте се добре в начина, по който използвате този ум.

Ако искате, можете да отричате тази духовна революция и да виждате света като място, което бавно, но сигурно се изражда в недуховно блато. Можете да се позовавате на данни за престъпността, за гладуващите държави, природните бедствия, алчните политици, безотговорната младеж, нарастващата наркомания и така нататък, и да защитите убедително тезата си за недуховния свят. Ако предпочитате да използвате ума си по този начин, така и ще възприемате света, в който живеете. Това ще виждате всеки ден. С други думи, ще виждате това, в което вярвате. Ще обяснявате положителните промени като изключения от правилото. А за вас правилото е, че това, в което сте убедили себе си, е посоката, в която се движи човечеството.

Не само вие ставате това, което мислите, но и светът става това, което мислите. Хората, които го смятат за мрачно място, са слепи за светлината, която би могла да огрее живота им. Онези, които виждат светлината в света, гледат на тъмните места просто като на потенциална светлина.

Къде е вашето място в духовната революция? Фундаменталните промени се извършват в съвкупността на цялото човечество. Ако вярвате, че тези промени са негативни и разрушителни, такова ще бъде мястото ви в тях. Ще мислите така, ще убеждавате себе си и намерението ви винаги ще бъде да си го докажете. От друга страна, можете да изберете знанието, че на всяко зло се падат милион добрини, че има добри хора, които правят нещата различни и че духовните промени, макар и бавни, се извършват и са забележими. В този случай такова ще бъде мястото ви в духовната революция.

Промените се извършват най-напред в колективния ум на хората, а после и в реалния свят. Вие сте тук с определена цел – да помогнете на тези промени да се осъществят по-дълбоко и трайно в съзнанието на всички хора. Да вярвате на себе си означава да вярвате на мъдростта, която ви е създала. Когато знаете, че работите за целта си, знаете също, че и вселената е целенасочена. Вярвате в божествения интелект, който протича през вас.

Аз лично се опитвам да стоя далеч от лошите новини, които ми се поднасят по хиляди различни начини. Искам да бъда част от решението, а не от проблема. Разбира се, знам, че все още се водят войни, извършват се престъпления и в света се шири бедност и страдание. Мислите ми не са отправени към това да осъждам тези проблеми, да се гневя заради тях и да искам да изчезнат. Мислите ми, които ще се превърнат в действие, се отправят към това да направя нещо за решаването на проблемите, като убедя притежаващите власт да насочат усилията си в тази посока, като пиша и говоря за тези принципи на онези, които имат най-голяма нужда от тях, като изпращам книги и касети със записи на институциите, където биха могли да бъдат полезни и т. н. Когато се съсредоточавам върху това, което поддържам, вместо върху това, на което се противопоставям, съм силен. Това е в сила както за личния ми живот, така и за ролята ми на тази планета.

Мястото ви в тази революция ще укрепне, ако се изпълните с любов. Не можете да се подхранвате с напрежение, тревога, страх и съмнение. Тези емоции по-скоро ви пречат, отколкото ви дават сила. За да бъдете част от духовната революция, трябва да можете да излъчвате всичко, което постигате с духовното си съзнание. Ако това е изборът ви, ще имате силата да го направите.

Don`t copy text!